Mesh (Ağ)

Mesh terimi; dijital ekosistemi oluşturan ve destekleyen insanlar, süreçler, nesneler ve hizmetleri tanımlıyor. Ağ geliştikçe, kullanıcı deneyiminin temel olarak değişmesi, bununla birlikte destekleyen teknolojilerin ve güvenlik mimarilerinin de değişimi beklenmektedir.

Trend No.7 : Conversational Systems (Konuşan Sistemler)

Konuşan sistemler, çift yönlü iletişim gerçekleştiren ve ses ile belli komutları yerine getiren yada cevaplayan basit sistemler olabileceği gibi yakın gelecekte çok daha karmaşık ve gelişmiş bir yapıda olabilir. Yani basitçe "Saat kaç ?" diye sorunca cevap veren sistemler önümüzdeki dönemde suç sonrası şüpheli çizimini oluşturmak üzere tanıkların ifadelerini alabilecek sistemlere dönüşecek. Konuşan sistemler sadece ses ve metin girişleri ile yetinmeyecek, bunlarla birlikte sensörleri, cihazları ve IoT nesnelerini de kullanacak.

Trend No.8 : Mesh App and Service Architecture (Mesh Uygulamalar ve Hizmet Mimarileri)

Akıllı dijital ağlar, çözüm geliştirme sürecinde kullanılan teknoloji ve araçların değişimini beraberinde getirecek. Ağ uygulamaları ve Hizmet Mimarisi (Mesh Apps); bulut hizmetleri, sunucusuz bilişim, taşıyıcılar ve mikro hizmetleri çok kanallı bir yapıda birleştiren modüler, esnek ve dinamik bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bu çözümler çoklu ağlarda iletişim gerçekleştiren, çoklu cihazlarla çalışan, çoklu rollere sahip insanlar için tam destek sunacak. Mesh uygulamaları, geliştirme araçlarında ve en iyi uygulamalarda ciddi değişiklikleri içeren uzun vadeli yapısal bir değişimi tanımlıyor.

Trend No.9 : Digital Technology Platforms (Sayısal Teknoloji Platformları)

Dijital teknoloji platformları, dijital bir iş için temel taşları oluşturur. Her şirket veya organizasyon şu beş temel dijital teknoloji platformunun bir karışımını kullanacaktır : Bilişim Sistemleri, Müşteri Deneyimi, Analitikler ve İş Zekası, Nesnelerin İnterneti (IoT), İş Ekosistemleri.

Özellikle IoT, Yapay Zeka ve Konuşan Sistemler için yeni platform ve hizmetler 2020 yılına kadar önemli bir odak noktası olacaktır. Şirketler, endüstri platformlarının nasıl gelişeceğinin farkında olmalı ve kendi platformlarını dijital sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde geliştirmelidir.

Trend No.10 : Adaptive Security Architecture (Uyarlanabilir Güvenlik Mimarisi)

Akıllı dijital ağlar ve dijital teknoloji platformundaki gelişim, güvenlik hususunun da akışkan ve uyarlanabilir olması anlamına gelir. IoT uygulamalarındaki güvenlik özellikle zorlayıcıdır. Dijital güvenlik ekipleri, uygulamaların ve IoT sistemlerinin güvenliğini sağlamak üzere, tasarım ve mimarinin erken safhalarından itibaren özellikle hassasiyet göstermelidir. Çok katmanlı güvenlikle birlikte kullanıcı ve varlıkların davranış analizi, korelasyon uygulamaları hemen her kuruluş için gereklilik haline gelecektir.

Kaynak : Gartner - Smarter with Gartner